Informacje ogólne

 


Planowane obrady podczas Konferencji odbędą się w budynku Wydziału Leśnego. W pierwszym dniu Konferencji po uroczystości jej otwarcia, sesji plenarnej (Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego - budynek Wydziału Leśnego) oraz obradach w sekcjach, odbędzie się wyjazd na teren Puszczy Niepołomickiej.

Organizatorzy przewidują publikację abstraktów (w języku angielskim) referatów oraz posterów w materiałach konferencyjnych. Szczegółowe informacje o wymaganiach edytorskich zostaną przesłane w kolejnym komunikacie.

Termin zgłoszenia uczestnictwa i dostarczenia abstraktów: 20. 07. 2020 r.

Data Konferencji: 21-23 września 2020 r.

Język Konferencji: angielski, tłumaczenie z języka polskiego

Preliminowane koszty:

Opłaty* PLN EUR €
przed 21. 08. 2020 r. 1000,- 240,-
po 21. 08. 2020 r. 1150,- 270,-

* Koszty obejmują: organizację (bez noclegów), transport pomiędzy Krakowem i Puszczą Niepołomicką, wyżywienie podczas trwania konferencji, materiały konferencyjne.

Wpłaty w walucie PLN proszę kierować na konto:

nr konta 86 2490 0005 0000 4530 1756 3779
Tytuł przelewu: TEUFOR2020-K414
ALIOR Centrala Warszawa ul. Łopuszańska 38,
Właściciel: UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

Sugerowane lokalizacje najbliższych hoteli:

Hotel Apis: www.hotelapis.pl
Hotel International www.interhousehotel.pl
Hotel Monika: www.hotelmonika.pl
Hotel Swing: www.hotelswing.pl
Hotel System: www.wmhotelsystem.pl
Hotel Florian: www.hotel-florian.pl

   Sekretariat Konferencji nie pośredniczy w rezerwacji noclegów

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR